Downloads

Maak wachtwoord - Jacob Wubs
Jacob Wubs heeft een VBA-macro geprogrammeerd waarmee je sterke wachtwoorden kunt genereren. Hierbij kun je aangeven hoe lang de wachtwoorden moeten worden en hoeveel tekens/letters/cijfers de wachtwoorden moeten bevatten.
Download hier het zip bestand

Stenen - Jur Doorn
Ook Jur heeft een VBA-macro gemaakt voor een spel waarmee je 72 stenen op een bepaalde manier op een bord moet leggen. Kleur en vorm bepalen welke steen je naast een andere steen kunt leggen. Zodra je het spel afrondt wordt je score bijgeschreven in de Top 10.
Download hier het zip bestand

Diverse toepassingen - Peter Meulenmeester
Peter heeft verschillende toepassingen gestuurd. Met 40 jubileum (pvcf).html wordt vanaf een bepaalde datum afgeteld. Met Beeldkrant selectie kun je alle Beeldkrantberichten tussen twee datums selecteren en tonen. De overige inzendingen van Peter betreffen diverse VBA-macro's.
Download hier het zip bestand

Registratie Onderhoud Speeltuin - Lex Bakker
Lex heeft een uitgebreid registratie-systeem in VBA-Excel ontwikkeld voor een vrijwilliger van een wijkcentrum met een grote speeltuin. Meldingen zoals inspecties en onderhoud kunnen per toestel worden bijgehouden. Doordat de foto's van elk speeltoestel worden getoond kun je simpel een toestel selecteren. Meerdere vrijwliigers kunnen meldingen (via OneDrive) registreren/afhandelen.
Download hier het zip bestand

Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT) - Jeroen Geradts
Jeroen heeft een prototype gebaseerd op native javascript en HTML5 voor taxonomie (systematische ordening) binnen de Belastingdienst. Een knap staaltje werk waarmee je niet alleen de fiscale taxonomie kunt raadplegen maar ook links kunt volgen naar wet- en regelgeving, zoekopdrachten kunt geven, delen van de taxonomie kunt exporteren naar Excel en allerlei content kunt laten classificeren naar de fiscale taxonomie. Het is geen programma voor de niet-fiscaal georiënteerde lezer maar voor geïnteresseerden zeker de moeite waard.
Download hier het zip bestand

Diverse programma's - Jan Krauth
Jan heeft vele verschillende programma's ontwikkeld en heeft regelmatig in Computeridee zijn browsels besproken gezien. Op zijn wel erg drukke website www.midipom.nl kun je overigens gratis al zijn programma's downloaden. Klik daar op Start en onder Gratis aan de rechterkant vind je diverse programma's van Jan.

Musescore - Corné van Hout
Corné heeft het programma Musescore omarmd. Dat is een gratis notenschrift programma dat heel goed kan wedijveren met betaalde programma's als Sibelius en Finale.  Hij maakt er arrangementen mee voor een carnavalsband en een harmonieorkest. Een eigen compositie die volgens de planning op het komende kerstconcert van de Harmonie Kunst Adelt in het Provinciehuis van Brabant in 's-Hertogenbosch te horen zal zijn. Het nummer heet Iris.
De liefhebbers kunnen ook Musescore bestand downloaden, waarmee je kunt zien uit welke partijen het allemaal bestaat (28 verschillende instrumentpartijen). Mochten er mensen zijn die het met hun orkest ook willen spelen (er zitten veel muzikale mensen bij de Belastingdienst) dan wil Corné de partituur en partijen toesturen.
Voor degenen die alleen willen luisteren kunnen het MP3 bestandje downloaden. Bedenk daarbij dat dit slechts midi kwaliteit is en het natuurlijk veel mooier klinkt met een echt orkest.
Download hier het zip bestand

Martin de Fluiter
Al jaren bewandelt Martin de Fluiter samen met Jan van de Wetering (ook ex-belastingdienst medewerker) pelgrimsroutes in Italië, Spanje en tegenwoordig ook in Nederland. Jan fotografeert, tekent en schrijft verhalen. Martin maakt videofilms van de wandelingen en heeft een website gebouwd: De Vrolijke Pelgrim.
http://www.devrolijkepelgrim.nl/

Martin heeft ook websites gebouwd en onder beheer voor de Videoclub Zwolle, Moestuinvereniging De Brinkhoek en een Genealogische site.
 
http://www.videoclubzwolle.nl/
http://www.moestuindebrinkhoek.nl/
http://www.martindefluiter.nl/

Wim van 't Einde
Wim heeft drie hulpmiddelen, in de vorm van Excel spreadsheets, gestuurd voor het oplossen van puzzels:

Sudoku
Dit spreadsheet geeft aan welke cijfers in welke rijen en kolommen nog missen.
Bovendien geeft het per cijfer een blok, waar de missende cijfers zich nog kunnen bevinden.

Binaire
Bimaire is een eenvoudige puzzel, waarin per regel en kolom vijf nullen en vijf enen moeten worden ingevuld. Er mogen maximaal twee enen of nullen naast elkaar staan en rijen/kolommen mogen niet aan elkaar gelijk zijn. Het spreadsheet geeft weer hoeveel enen en nullen per kolom zijn ingevuld.

Calcudoku
Deze puzzel is op zich gelijk aan Sudoku, maar in een aantal vakjes vormen de getallen een som. Met name de vermenigvuldigingen zijn dan vaak moeilijk op te lossen en daar helpt het bovenste gedeelte mee. Je kunt zien welke cijfers een geheel getal/cijfer opleveren.
Download hier het zip bestand

Jack aan de Boom
Jack heeft twee websites ontwikkeld, één speciaal voor de postactieven van de belastingdienst Venlo (www.bpavenlo.nl) en één voor Sport en ontspanning voor actieve leden van de belastingdienst Venlo (www.ras-venlo.nl)

Paul Stoel
Paul heeft een tekening op zijn tekentablet gemaakt van een laptop met een zonnepaneel als klep.
Download hier het zip bestand

 

Open Office
http://www.openoffice.org/nl/

Libre Office
https://nl.libreoffice.org/

 

Algemene informatie

Handleiding webwinkel PvCF

 

 


 Voor het lezen van PDF-bestanden is het noodzakelijk dat Adobe Acrobat Reader of een andere PDF-reader is geïnstalleerd. U kunt Adobe Acrobat Reader downloaden op (http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html)