Het bestuur over de BasGroup

In Computer Express 2015 nr. 5 is aangegeven dat de PvCF de PC Actie 2016 in samenwerking met de BAS Group zou uitvoeren. Toen deze uitgave al bij de drukker lag bereikte ons het bericht dat er surseance van betaling van de BAS Group was aangevraagd met een redelijke kans dat er een doorstart zou plaatsvinden. Inmiddels zijn de winkels van Mycom en Dixons failliet verklaard. Er wordt nog steeds aan een doorstart gewerkt maar op welke wijze dat zal plaatsvinden is nog onzeker. Het bestuur blijft in gesprek met vertegenwoordigers van de BAS Group en oriënteert zich op de mogelijke effecten voor de PC Actie 2016.
 
Zodra er meer informatie is zal het bestuur iedereen via de website informeren.
 
Bestuur PvCF

« Terug naar Nieuws