Rectificatie datum jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Op zaterdag 25 maart organiseert de PvCF haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook dit jaar zal dit in de zaal bij de Wilde Pieters in Apeldoorn worden gehouden.

We starten om 10:00 uur met de Algemene Ledenvergadering. Zoals gewoonlijk wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelstellingen over 2016 en de financiële verantwoording over dat jaar. Verder wordt zowel het jaarplan 2017 als de begroting voor 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

Dit jaar zijn er geen bestuurswisselingen te verwachten en daardoor geen verkiezingen tijdens de Algemene ledenvergadering.

Wil je de ALV 2017 bezoeken dan moet je de op de in de Computer Express is opgenomen bon invullen en naar het secretariaat mailen of sturen.

 

« Terug naar Nieuws