Vul hem snel in! De enquete voor de PC Actie 2016


De PvCF* organiseert in 2016 weer haar driejaarlijkse PC Actie. De planning is dat de bestelperiode plaatsvindt tijdens de maand mei 2016. Ook dit jaar biedt de PvCF de mogelijkheid om een bestelling volledig of gedeeltelijk direct te betalen of gedeeltelijk of (gemaximeerd)  geheel te financieren. In dat laatste geval zorgt de PvCF voor maandelijkse inhouding op het salaris.
 
In de onderhandelingen met potentiële leveranciers is het belangrijk om te weten van de potentiële deelnemers voor welke hardware in de thuissituatie belangstelling bestaat. Om die reden wil de PvCF met behulp van een enquête deze behoefte in kaart brengen.

De PvCF stelt ook niet leden in de gelegenheid deze enquête in te vullen en, nadat zij lid worden, deel te nemen aan de PC Actie.

Klik hier voor de link naar de PC Actie
 
Wij danken u voor uw medewerking.
 
Het bestuur van de PvCF
 
*PvCF = Personeelsvereniging voor Computergebruikers van het ministerie van Financiën

« Terug naar Nieuws