Algemeen

De PvCF staat voor Personeelsvereniging voor Computer gebruikers van het Ministerie van Financiën.

Doel

Het doel van de vereniging is het ondersteunen van haar leden bij de uitoefening van hun hobby: het gebruik van computers. Die leden proberen hun grenzen steeds verder te verleggen en vinden daarbij een stimulans in ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden in hun dagelijkse beroepsuitoefening. De PvCF probeert daar zo veel mogelijk op in te spelen door het aanbieden van hard- en software en door het geven van voorlichting en het organiseren van opleidingen.

Bestuur

Voorzitter: Toine Veenhuis
Secretaris: Otto Slijkhuis
Penningmeester: Henk Barelts
Actiecoördinator: Wim Stolk
Regiocoördinator: Peter Kars

Computer Express

Elke twee maanden verschijnt het verenigingsblad: de Computer Express met een oplage van 13.500 stuks.

Ledenkorting

Op vertoon van de ledenpas kunnen leden van de PvCF kortingen en andere voordelen krijgen bij sommige bedrijven.

Webwinkel

De webwinkel van de PvCF is alleen voor leden toegankelijk. Bestelling is slechts mogelijk indien een incassoformulier voor de webwinkel is ingeleverd. Het incassoformulier kunt u hier downloaden:

Incassoformulier

Secretariaat

Het secretariaat van de PvCF is tijdens kantooruren bereikbaar en verder via fax en e-mail. Voor informatie over de PvCF en voor technische vragen kunt u bij het secretariaat terecht.
Postbus 832
7301BB Apeldoorn

Bezoekersadres

Walterbos (kamer C060)
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn
Telefoon: (055) 528 19 19
Email: secretariaat@pvcf.nl
Email intranet:  PvCF Secretariaat_Postbus